Obeležitev Svetovnega dneva preprečevanja samomora 2018

Obeležitev Svetovnega dneva preprečevanja samomora 2018

Vabimo vas na Okroglo mizo
»Skupaj za preprečevanje samomora – včeraj, danes, jutri«
ki bo v torek, 4. 9. 2018, ob 13. uri,
v Veliki sejni dvorani in Klubu 11,
Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.

Na dogodku bodo predstavljene aktivnosti, ki so na področju preprečevanja samomora predvidene v Resoluciji o nacionalnem programu za duševno zdravje 2018–2028. Z gosti okrogle mize bomo razpravljali o izkušnjah, izzivih in možnostih preprečevanja samomora v različnih sektorjih in njihovi vlogi.

Sodelujoči na dogodku:

prof. dr. Onja Grad Tekavčič, univ. dipl. psihologinja, specialistka klinične psihologije (Slovensko združenje za preprečevanje samomora); Ranka Ivelja (novinarka Dnevnika in članica Novinarskega častnega razsodišča); Janja Milič, dr. med., specialistka psihiatrije (Psihiatrična bolnišnica Idrija); prim. Nuša Konec Juričič, dr. med., specialistka javnega zdravja (Nacionalni inštitut za javno zdravje); doc. dr. Vita Poštuvan, univ. dipl. psihologinja (Slovenski center za raziskovanje samomora, Inštitut Andrej Marušič, Univerza na Primorskem); prim. dr. Nena Guček Kopčavar, dr. med., specialistka družinske medicine (ZD Ljubljana, Enota Vič Rudnik; Medicinska fakulteta); Anamarija Zavasnik, univ. dipl. psihologinja, specialistka klinične psihologije (Slovensko združenje za preprečevanje samomora);

Moderatorka: doc. dr. Saška Roškar (Nacionalni inštitut za javno zdravje)

 

Za udeležbo na dogodku ni kotizacije.
Za dogodek se je potrebno prijaviti na spletnem naslovu https://www.1ka.si/a/176860


Delovni program*


Torek, 4.9.


12.00 – 13.00 Registracija udeležencev
13.00 – 13.15 Pozdravni nagovori
Zoran Jankovič, Župan Mestne občine Ljubljana
Nina Pirnat, Direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje
Jožica Maučec Zakotnik, Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje

13.15 – 13.20 Osebna izkušnja, 1. del: …življenje »do«


13.20 – 13.25 Aktualno stanje na področju umrljivosti zaradi samomora, pomen sodelovanja med
sektorji – »Skupaj za preprečevanje samomora«


13.25 – 13.35 Predstavitev Resolucije o nacionalnem planu za duševno zdravje s poudarkom na
predvidenih aktivnostih preprečevanja samomora (Nuša Konec Juričič)


13.40 – 15.10 Okrogla miza (Onja Tekavčič Grad; Ranka Ivelja; Janja Milič; Vita Poštuvan; Nena Guček
Kopčavar; Anamarija Zavasnik)


15.10 – 15.25 Krajša diskusija z občinstvom


15.25 – 15.30 Osebna izkušnja, 2. del: …življenje »po«


15.30 - Pogostitev in druženje


*Končen program bo na voljo v drugi polovici avgusta 2018

 

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: