Objava prostega delovnega mesta administrator-knjigovodja

Zaposlili bomo sodelavca-sodelavko za računovodstvo na Centru za psihološko svetovanje Posvet v Ljubljani. Zahtevana je srednješolska izobrazba, izkušnje z delom v računovodstvu, knjigovodstvu, administraciji, z razpisi. 

Delovne naloge obsegajo:

· Vodenje dvostavnega računovodstva v programu e-računi.com (vnos prejetih in izdaja izdanih računov, knjiženje, razporejanje stroškov po stroškovnih mestih, vnos temeljnic, izdelava letnih poročil, bilanc, in ostala knjigovodska in računovodska dela za društvo).

· Obračunavanje plač, podjemnih, avtorskih, najemnin, priprava plačilnih nalogov v programu e-računi.com.

· Urejanje in vodenje kadrovske dokumentacije

· Finančno in kadrovsko svetovanje

· Spremljanje razpisov,  priprava razpisne prijave in druge dokumentacije in priprava poročil.

· Izpolnjevanje dokumentacije, urejanje evidenc, urejanje arhiva.

· Tajniško administrativna dela.

· Izvajanje drugih nalog, ki so potrebne za normalno delovanje Centra in drugih nalog po navodilu nadrejenega poslovnega vodje.

 

Prijave sprejemamo na info@posvet.org do 15.09.2021.

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: