SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA PRIDOBIVANJA PONUDB za računalniško opremo za svetovalnice Moč

 

                                                                        

 

Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Novi trg 2, Ljubljana, davčna številka:  67480144, matična številka 1680137, ki ga zastopa Anamarija Zavasnik, predsednica združenja

 

izdaja naslednji

 

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA PRIDOBIVANJA PONUDB za računalniško opremo za svetovalnice Moč

 

Dne 13.2.2015 začenjamo postopek za izbiro dobavitelja računalniške opreme.

Rok za prejem ponudb je 8 dni. Specifikacija opreme je naslednja:

 

a)    Vrsta, opis in načrtovane količine nove opreme:

Računalniki in aktivna mrežna oprema:

 • 1x 19'' komunikacijska omara
 • 2x NAS (hranilnik podatkov) redundanca (HA – visoka razpoložljivost)
 • 6x usmerjevalnik z dostopovno točko
 • 1x UPS (brezprekinitveni napajalni sistem)
 • 11x prenosni računalnik / tablični računalnik
 • 1x laserski tiskalnik
 • 1x stacionarni računalnik, 1x monitor 22''

c)    Ocena stroškov vzdrževanja in zavarovanja nove opreme v času trajanja projekta:

 • Vzdrževalna pogodba  
 • Zavarovanje opreme 4% vrednosti/letno

d)    Utemeljitev nakupa nove opreme:

 • Posodobitev sistema poslovanja, prehod v elektronsko poslovanje, s poudarkom na varnosti povezav med posameznimi izpostavami (VPN) ter varni hrambi podatkov (redundanca z visoko razpoložljivostjo).

e)    Način zagotavljanja izpolnjevanja posebnih pogojev v zvezi z nakupom nove opreme po potrditvi zaključnega poročila projekta v obdobju petih let:

 • Oprema bo od zaključnega poročila projekta (v obdobju 5 let) zavarovana pri zavarovalnici. Prav tako bo za enako obdobje  podpisana vzdrževalna pogodba.

f)     Lastnik(i) nove opreme po nakupu

 • Slovensko združenje za preprečevanje samomora

g)    Kratek opis tehničnih/ tehnoloških značilnosti:

(Max 1000 znakov)

 • V centralni enoti bo nameščen podvojen hranilnik podatkov (NAS – Network-attached storage). Sistem bo zaradi podvojenosti (redundance) omogočal zanesljivo in varno hrambo podatkov.  NAS bo napajan  preko  brezprekinitvenega napajalnega sistema – UPSa moči 1000VA, ki v primeru izpada električnega iz omrežja, poskrbi za nemoteno delovanje sistema oz. poskrbi za varno zaustavitev aktivne opreme  v primeru daljših izpadov.
 • V vseh izpostavah in  tudi v centralni enoti so predvideni usmerjevalniki z dostopovno točko (brezžično omrežje), ki omogočajo najvišjo stopnjo varnosti (šifriranja podatkov) povezovanja. Na ta način bo vsem izpostavam omogočena varna povezava (VPN- viritual private network) s centralno enoto.
 • Za vsako enoto (delavno mesto) je predviden po en prenosni računalnik/tablični računalnik. 

 

Po presoji vseh ponudb bo Komisija za izbiro opreme najkasneje dne 24.2.2015 izdala Sklep o izbiri dobavitelja računalniške opreme.

 

V Ljubljani dne 13.2.2015

 

Predsednica društva                                                                                        Vodja svetovalnic

Anamarija Zavasnik                                                                                           Mojca Vatovec                  

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: