Svetovni dan preprečevanja samomora - 10.09.2019

Obeležitev Svetovnega dneva preprečevanja samomora 2019

prvo obvestilo

Vabimo vas na celodnevni strokovni posvet

»Skupaj za preprečevanje samomora«,

ki bo v torek, 10. 9. 2019, s pričetkom ob 8.45 uri

v prostorih Zdravstvene fakultete v Ljubljani (Zdravstvena pot 5).

 

 

Na strokovnem posvetu bodo slovenski strokovnjaki problem samomorilnosti osvetlili celostno - skozi različne determinante (genetski in okoljski dejavniki) in stopnje samomorilnosti (od samomorilnih misli do samomora), pri obeh spolih ter v različnih starostnih skupinah (med mladimi, odraslo in starejšo populacijo). Predstavljeni bodo najnovejši izsledki s področja žalovanja in stališč do samomora, čemur bo poleg predavanja namenjena tudi delavnica (število udeležencev bo omejeno).

 

Sodelovanje na dogodku so potrdili:

 

asist. dr. Urša Mars Bitenc1,2, univ. dipl. psih; prof. dr. Onja Tekavčič Grad3, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.; Domen Kralj4, mag. psih.; prim. Nuša Konec Juričič4, dr. med., spec. javnega zdravja; doc. dr. Vita Poštuvan2, univ. dipl. psih.; izr. prof. dr. Alja Videtič Paska5, univ. dipl. biokem; asist. Tina Podlogar2, univ. dipl. psih; doc. dr. Saška Roškar4, univ. dipl. psih; izr. prof. dr. Borut Škodlar6, dr. med., spec. psih.; Anamarija Zavasnik2, univ. dipl. psih, spec. klin. psih; vabljeni so še drugi strokovnjaki s področja psihiatrije, pedopsihiatrije in gerontopsihiatrije.

 

1Oddelek za Psihologijo, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem; 2Slovenski center za raziskovanje samomora, Inštitut Andrej Marušič, Univerza na Primorskem; 3Slovensko združenje za preprečevanje samomora; 4Nacionalni inštitut za javno zdravje; 5Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani; 6Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

 

Za udeležbo na dogodku ni kotizacije, potrebne pa so predhodne prijave na spletnem naslovu https://anketa.nijz.si/a/124421 Za udeležbo na strokovnem posvetu smo vložili vlogo za dodelitev licenčnih točk na Zdravniško zbornico, Socialno zbornico Slovenije in Zbornico zdravstvene in babiške nega Slovenije.

 

Več podrobnosti o dogodku (program) bo objavljenih v začetku julija 2019.

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: