Zbiranje prijav za skupine

1. Skupina za starše

Januarja 2018 bo začela delovati izkustvena skupina, namenjena staršem, ki se srečujejo z najrazličnejšimi dilemami vzgoje in starševstva. Skupina bo delovala v Ljubljani, pod vodstvom izkušenih strokovnjakov na področju svetovanja in psihoterapije. Udeležba bo za starše v celoti brezplačna. Srečanja skupine, v kateri bo največ 12 udeležencev, bodo vsak teden enkrat po uro in pol. Starši se bodo redno sestajali dva meseca. V skupini bodo pridobili vpogled v možne načine reševanja težav, ki so povezane s starševstvom in z odnosi v družini. Odpirali bodo svoje lastne dileme in lahko izmenjali izkušnje o starševskih zadregah z drugimi člani skupine.

Okvirne teme skupinskih srečanj bodo:

 • vsakdanje dileme staršev pri vzgoji;
 • pričakovanja staršev glede odnosa z otrokom;
 • razvojne potrebe otrok;
 • razlike med otroki, razlike med starši;
 • usklajevanje prepričanj o vzgoji med staršema;
 • postavljanje meja; orodja in viri starševske moči;
 • pasti, ki nam jih nastavljajo občutki krivde;
 • življenje in pogovor s pubertetnikom;
 • in druge teme, ki jih bodo na vsakem srečanju sooblikovali starši sami. 

Kot starši se lahko okrepimo.

Vabljeni v skupino in na raziskovanje vaše izkušnje starševstva.

Prijave za vključitev v skupino sprejemamo na elektronski naslov: info@posvet.org. Prijave do zapolnitve mest.

 

2. Skupina za ločene starše

Januarja 2018 bo začela s srečanji izkustvena skupina, namenjena ločenim staršem (starši pred ločitvijo, med njo ali po njej). Skupina bo delovala v Ljubljani pod vodstvom izkušenih strokovnjakov na področju svetovanja in psihoterapije. Udeležba bo za starše v celoti brezplačna. Srečanja skupine, v kateri bo največ 12 udeležencev, bodo vsak teden enkrat po uro in pol. Starši se bodo redno sestajali dva meseca. V skupini bodo pridobili vpogled v možne načine reševanja stisk, ki so povezane s starševstvom in s težavami v družinskih odnosih ob ločitvi. Odpirali bodo svoje lastne dileme in izmenjali izkušnje z drugimi.

Okvirne teme skupinskih srečanj bodo:

 • obvladovanje vsakdanjega življenja ob ločitvi, občutja otrok in staršev;
 • slabosti in prednosti ločitve;
 • stiske starša, ki je »sam za vse«;
 • stiske otrok;
 • sodelovanje pri vzgoji med ločenima staršema;
 • orodja in viri starševske moči;
 • pasti občutkov krivde
 • in druge teme, ki jih bodo na vsakem srečanju sooblikovali starši sami.

Z otrokom se lahko v zahtevnem času bolje povežemo, kot starši pa se okrepimo in opogumimo.

Vabljeni v skupino in na raziskovanje vaše izkušnje starševstva.

 Prijave za vključitev v skupino sprejemamo na elektronski naslov: info@posvet.org. Prijave do zapolnitve mest.

 

3. Skupina za žalujoče

Januarja 2018 bo začela delovati izkustvena skupina za žalujoče. V skupino žalujočih se lahko vključijo posamezniki, ki jih je pred kratkim doletela pričakovana ali nepričakovana smrt bližnjega družinskega člana, pa se jim zdi, da jih je ta smrt zaustavila v običajnem ritmu življenja, se počutijo izgubljeni, tesnobni, težko zmorejo običajne dnevne obveznosti in si želijo izmenjati izkušnje in občutja z drugimi v podobni situaciji.

Vsaka izguba bližnjega lahko sproži v žalujočih zelo različne občutke, čustva, vedenja in doživljanja – nekatera so pričakovana, kot je žalost, jok, osamljenost, izgubljenost, nespečnost, druga pa žalujočega lahko presenetijo in so mu tuja, kot npr. jeza, nemir, utrujenost, krivda ali celo sram. Dobro je, da o njih žalujoči spregovorijo in jih sčasoma razumejo in sprejmejo. Pomembno je tudi, da medsebojne različnosti tako v družini kot izven nje, žalujoči sprejmejo in jih zmorejo deliti z drugimi v skupini, pa tudi, da zmorejo sprejeti in poslušati druge žalujoče.

Temu sprejemanju različnih doživljanj članov skupine bo namenjenih 8 srečanj. Skupina se bo srečevala v Ljubljani na isti dan vsakih 14 dni za 90 minut, z dvema izkušenima strokovnjakoma in največ 12 udeleženci. Udeležba bo za vključene v celoti brezplačna

Prijave za vključitev v skupino sprejemamo na elektronski naslov: info@posvet.org. Prijave do zapolnitve mest.

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: